648073353
 

Info o zpracování osobních údajů

Provozovatel:

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je TOZAN EU, a.s., IČ: 46202048, se sídlem Odbojárov 545, Tovarníky 955 01 (dále jen "provozovatel").

Jaké typy osobních údajů sbíráme a nač je potřebujeme:

Žádosti, cenové nabídky a poptávky z webových formulářů, přihlášení se na Fórum, přihlášení se na web stránku www.revolucniokna.cz, přihlášení se na odebírání newsletter:

 • Jméno a příjmení

 • Přezdívka (Nickname)

 • Telefonní číslo

 • E-mail

Newsletter:

Můžete se přihlásit k odebírání newsletteru poskytnutím osobních údajů a tím vyjádříte souhlas s jejich zpracováním pro tyto marketingové účely (informace o akcích, novinkách, výprodejích, či soutěžích). Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete požádat kdykoliv zasláním emailu.

Přenos údajů do třetích zemí:

Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zabezpečení osobních údajů:

Aby byly vaše osobní údaje u nás chráněny, provedli jsme přiměřené technické, bezpečnostní a organizační opatření v souladu s požadavky a nařízeními platné legislativy. Všechny vaše osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených datových serverech.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

V případě marketingových aktivit nebo v jiných případech, na které jste nám udělili souhlas, uchováváme vaše údaje do doby odvolání vašeho souhlasu, nebo po dobu trvání marketingových aktivit.

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: - právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov:

 • právo doplnit nebo opravit osobní údaje

 • právo na přístup k údajům

 • právo na vymazání osobních údajů

 • právo na omezení zpracování

 • právo vnést námitku

 • právo na podání stížnosti

 • právo na přenos dat

Právo na doplnění a opravu:

Pokud jsou vaše údaje nesprávné uvedeno, můžete je upravit přímo v nastavení vašeho uživatelského účtu nebo nás můžete přímo kontaktovat na e-mailovou adresu richter@tozan.eu a požádat o jejich opravu a doplnění.

Přístup k údajům:

Máte právo požádat nás o přehled údajů, které o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu je poskytujeme, jak dlouho je budeme uchovávat a to prostřednictvím e-mailové adresy: richter@tozan.eu

Právo na vymazání osobních údajů:

Máte právo požádat nás o vymazání vašich osobních údajů, které zpracováváme a to v případě, že jsou splněny následující podmínky a nedotkne se to údajů, které musíme podle zákona uchovávat:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány a byly zpracovány

 • Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně

 • Důvodem pro výmaz je splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy

 • Jde o osobní údaje osoby mladší 16 let

Právo na omezení zpracování:

Máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů v nsledovných případech:

 • namítáte správnost osobních údajů, a to do doby než se ověří správnost osobních údajů

 • zpracování vašich osobních údajů je nezákonné

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme na účel zpracování, avšak vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu vašich právních nároků

 • namítáte podle předchozího bodu se zpracováním vašich osobních údajů

Právo na vznesení námitky:

Máte právo namítat zpracování vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace, které je provedeno na základě našeho oprávněného zájmu včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Máte také právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů pro účel přímého marketingu.

Právo na podání stížnosti:

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje byly zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete zde https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Soubory cookies:

S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů.

Co jsou cookies?

Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou e-mail, jazyk, filtrování, řazení, vyhledávání, nakupování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme cookies?

Tyto webstránky používají cookies k zapamatování si přihlášení, produktů vložených do nákupního košíku, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků, pro nezbytnou funkcionalitu stránek a statistických údajů o návštěvě web stránky.

Jak kontrolovat cookies?

Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce wikipedia.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již v úvodním nastavení.

Analytické Cookies:

Tato stránka používá službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (Dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,

 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě viděných produktů),

 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických údajů).

Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pro odmítnutí těchto cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout.