648073353
 

Pečeť kvalitních oken

PEČEŤ KVALITNÍCH OKEN je jistotou pro zákazníka, že s takto označeným výrobkem získal nejlepší kvalitu na trhu od ověřeného českého výrobce.

Nekvalitní produkty z cizích států jsou na našem trhu běžnou realitou. Značným problémem se stal stále větší vliv zahraničních výrobců, kteří se prosadili cenou na úkor kvality, nekalou soutěží a nekvalitním, respektive žádným záručním a pozáručním servisem.

 

Na českém trhu v současnosti najdete až cca. 60% zahraničních hliníkových oken. Většina z jejich prodejců prezentuje, že okna jsou českého původu, což není pravda. Zákazníka zavádějí sofistikovanými metodami.

 

Co je hlavním cílem certifikace Pečeť kvalitních oken?

 

 • pomoci konečnému zákazníkovi při výběru kvalitních produktů

 • podporovat české výrobce a prosazovat jejich zájmy

 • odlišit české firmy od zahraničních

 • poskytnout konkurenční výhodu domácímu prostředí

Garantujeme, že okna s tímto certifikátem pocházejí od českých výrobců s dlouholetou tradicí, kvalitou, záručním a pozáručním servisem.

 

Značku Pečeť kvalitních oken mohou používat pouze čeští výrobci a prodejci hliníkových oken a dveří z profilového systému izool GmbH. Mají všechny platné certifikáty, které požaduje legislativa a udělují certifikační autority České republiky. Splňují všechny kvalitativní podmínky Pečeti kvalitních oken při výrobě, montáži, záruce a servisu hliníkových oken a dveří.

 

Certifikát Pečeť kvalitních oken vydává firma TOZAN pro Revoluční okna po splnění podmínek certifikace. Opravňuje ji k tomu dlouholeté působení na českém trhu, zkušenosti, globální přehled a profesionální tým odborníků. Po udělení certifikátu nadále pravidelně a odborně kontroluje dodržování všech kritérií.

Pečeť kvalitních oken garantuje kupujícímu originální výrobek. Jeho vysokou kvalitu prověřujeme:

1.

Doložení původu
použitých profilů

2.

Výrobním auditem

3.

Montáž předepsaným spůsobem

4.

Udělením certifikátu

1. Doložení původu použitých profilů

 

Revoluční okna vyrábějí výplně stavebních otvorů z profilového systému německé značky izool GmbH, jehož autorizovaným dodavatelem pro český trh je společnost TOZAN s.r.o. Certifikát potvrzuje původ profilů a garantuje kvalitu profilového systému.

Certifikát pro výrobce CZ TOZAN.jpg
 

2. Výrobním auditem

Výrobní audit provádíme v pravidelných intervalech. Zaměřujeme se na kontrolu výrobních procesů, nastavení strojů a kvality používaných materiálů.

2.a

skladování profilů

 • kontrola skladování v paletách,
  kontrola skladování v regálech

2.b

řezání profilu

 • kontrola délky profilu,

 • kontrola řezu 45 stupňů,
  kontrola řezu 90 stupňů,

 • kontrola odklonu od svislice,

 • kontrola ostrosti a čistoty kotouče,

 • kontrola podložky (příložky),

 • kontrola upnutí profilu,

 • kontrola dosedací plochy vhodné k profilu

2.c

odvodnění / odvzdušnění

 • kontrola správného počtu na danou vzdálenost,

 • kontrola správné délky drážky,

 • kontrola čistoty frézované drážky,

 • kontrola vzdálenosti od rohu,

 • kontrola vyosení uvnitř / venku,

 • kontrola vnější výšky,

 • kontrola vyfoukání drážky

2.d

vrtání oliv a frézování

 • kontrola délky frézování,

 • kontrola správnosti míry při středovém / konstantním vrtání,

 • kontrola čistoty a ostrosti vrtáku a frézy,

 • kontrola správnosti schémata pro vrtání oliv a frézování,

 • kontrola čistoty frézovaných otvorů (špony)

2.e

spojování rohů

 • kontrola čistoty lisu a profilu,

 • kontrola odpovídající příložky k profilu,

 • kontrola pravoúhlosti příložek,

 • kontrola dodatečné podpory,

 • kontrola upínacího tlaku,

 • kontrola tlaku spojování,

 • kontrola požadované a skutečné velikosti,

 • kontrola úhlu hotového spoje

2.f

těsnění

 • kontrola začátku těsnění,

 • kontrola lepení v drážce,

 • kontrola těsnění vyrovnávacího tlak,

 • kontrola provedení rohů

2.g

příčníky

 • kontrola hloubky frézování,

 • kontrola délky příčky,

 • kontrola vrtání,

 • kontrola volby šrouby,

 • kontrola volby držáku příčky

2.h

kování

 • kontrola správnosti osazení uzavíracího protiplechu,

 • kontrola délky šroubu,

 • kontrola počtu uzavíracích protiplechů,

 • kontrola schématu vrtání,

 • kontrola rozměrů mezer,

 • kontrola středu zámku,

 • kontrola údržby

2.i

zasklívání

 • kontrola těsnění pod sklo,

 • kontrola tolerance skla,

 • kontrola šířky zasklívací podložky,

 • kontrola nosných podložek,

 • kontrola zajištění distančních podložek,

 • kontrola zasklívacího těsnění,

2.j

závěrečná kontrola

 • kontrola překrytí,

 • přezkoušení uzavíracích bodů,

 • přezkoušení funkčnosti,

 • kontrola očištění okna,

 • kontrola balení a expedice

 

3.Montáž předepsaným spůsobem

O správné montáži hovoříme tehdy, pokud bylo okno nainstalováno do otvoru v souladu s platnou technickou prováděcí normou (ČSN 74 6077). Jednoduše řečeno, kromě bezchybného ukotvení okna je třeba také zajistit utěsnění tzv. připojovací spáry, tedy prostoru mezi okenním rámem a ostěním.
To se někdy záměrně a někdy zase mylně provádí "pouze" montážní pěnou. Tento fatální omyl pak vede k postupnému zatékání dešťové vody do interiéru, k vlhnutí ostění a ke vzniku plísní. Každá PUR pěna je totiž  absorpčním materiálem a rychle degraduje na slunci, to poznáme obvykle podle rezavé barvy. Proto je nutné tento tepelný izolant chránit speciálními fóliemi.

Montáž posuvných dveří izool

Proč mít kvalitně namontované okno?


- Legislativní předpis ČSN 74 6077
- Zamezení výskytu plísní v ostění okna
- Zamezení vzniku tzv. chladných rohů
- Utesnění prostoru mezi rámem a ostěním
- Zachování dlouhé životnosti okna

Podívejte se na video a zjistěte více o tom, jak vypadá kvalitní montáž okna.

 

 

 

4. Udělení certifikátu

Splnění všech podmínek je doloženo certifikátem Pečeť kvalitních oken. Zákazník tak ví, že s takto označeným výrobkem získal nejvyšší kvalitu na trhu přímo od ověřeného českého výrobce.

pečet_kvalitních_oken_2020_CZ.png
certifikat kvality prázdný 2020 VZOR.jpg